Slide item 1

Kancelaria Rachunkowa FENIKS

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe ale różnorodnych podmiotów na terenie miasta Mysłowice i jego okolic

Slide item 2

Kancelaria Rachunkowa FENIKS

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe ale różnorodnych podmiotów na terenie miasta Mysłowice i jego okolic

Slide item 3

Kancelaria Rachunkowa FENIKS

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe ale różnorodnych podmiotów na terenie miasta Mysłowice i jego okolic

Godziny Pracy
Pn. - Pt.: 09.00 - 17.00
Kontakt telefoniczny do godz. 19.00

Indywidualne godziny spotkań po ustaleniu telefonicznym

Nasze Usługi

KSIĘGI HANDLOWE

 • stworzenie dokumentu polityki rachunkowości,
 • utworzenie zakładowego planu kont,
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności

 

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie przychodów,,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności

 

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • sporządzanie i bieżace prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie niezbędnych dokumentów do zatrudnienia pracowników,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, PIT-8AR,
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS,
 • sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11, PIT-40,
 • sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową,
 • reprezentowanie podatnika przed urzędami (ZUS, GUS, PIP)
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności.

 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rejestracji działalności gospodarczej:

 • osób fizycznych

(wypełnienie dokumentu CEIDG-1, rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, rejestracja w ZUS, pomoc w wyborze formy opodatkowania oraz formy rozliczeń księgowych),

Rejestracja firm w CEIDG, w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, które podpiszą umowę z Kancelarią FENIKS– GRATIS.

 

ROZLICZENIA ROCZNE – PIT

Sporządzanie deklaracji i zeznań rocznych

 • Z przychodów/dochodów z wynajmu lub dzierżawy:
 • dla ryczałtowców - PIT-28,
 • zasady ogólne – PIT-36;
 • Z dochodów ze stosunku pracy: PIT-37;
 • Z dochodów z umów zlecenia i o dzieło: PIT-37;
 • Z dochodów z rent i emerytur: PIT-37;
 • Z dochodów z papierów wartościowych: PIT-38.
 • Wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane (VZM)
 • Sporządzanie deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Sporządzanie umów i deklaracji podatku od spadków i darowizn