Slide item 1

Kancelaria Rachunkowa FENIKS

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe ale różnorodnych podmiotów na terenie miasta Mysłowice i jego okolic

Slide item 2

Kancelaria Rachunkowa FENIKS

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe ale różnorodnych podmiotów na terenie miasta Mysłowice i jego okolic

Slide item 3

Kancelaria Rachunkowa FENIKS

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe ale różnorodnych podmiotów na terenie miasta Mysłowice i jego okolic

Godziny Pracy
Pn. - Pt.: 09.00 - 17.00
Kontakt telefoniczny do godz. 19.00

Indywidualne godziny spotkań po ustaleniu telefonicznym

Strefa Klienta

SKŁADKI ZUS OBOWIĄZUJĄCE W 2015 ROKU

Minimalna składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującymi, twórców, artystów, oraz osób wykonujących wolny zawód.

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

2433,00 zł

- składka na ubezpieczenia społeczne (bez chorobowego)

713,35 zł

- składka na ubezpieczenia społeczne (z chorobowym)

772,96 zł

- składka na fundusz pracy

59,61 zł

obniżona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

555,00 zł

- składka na ubezpieczenia społeczne (bez chorobowego)

162,73 zł

- składka na ubezpieczenia społeczne (z chorobowym)

176,33 zł

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

3210,60 zł

- składka na ubezpieczenie zdrowotne

288,95 zł

 

ADRESY, TELEFONY, NUMERY KONT BANKOWYCH

 

Urząd Skarbowy w Mysłowicach

41-400 Mysłowice
ul. Mickiewicza 4

Centrala:

32 317-23-00

fax:

32 317-24-50
32 317-24-10


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rachunki bankowe urzędu prowadzone są przez Okręgowy Oddział NBP w Katowicach

Rodzaj podatku

Numery rachunków bankowych

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

78101012123059902221000000

Podatek od towarów i usług VAT

28101012123059902222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5,PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38

75101012123059902223000000

Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa

69101012123059902227000000

 

 

 

ZUS Biuro Terenowe w Mysłowicach (podlega pod: ZUS Oddział w Chorzowie)

Adres

Telefony

Zasięg terytorialny

41-400 Mysłowice
ul. Kacza 6

Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem :
801 400 987z telefonów stacjonarnych
(22) 560 16 00z telefonów stacjonarnych

i komórkowych

Miasto: Mysłowice

Kierownik Biura Terenowego:
Bożena Seweryn

Dodatkowe informacje

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Informacja o godzinach przyjęć klientów

8.00-17.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

Informacja o godzinach urzędowania

7.00-15.00

7.00-15.00

7.00-15.00

7.00-15.00

7.00-15.00

 

PODATKI W 2015 R.

 

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych 19%

 

 

 

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych    

 

 

 

Podstawa obliczenia podatku

 

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528 zł

 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

 

Tabela aktualnych terminów wpłat składek, zaliczek oraz podatków.

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (na podstawie art. 12 § 5 Ordynacji Podatkowej (DZ.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami).

5 dzień
każdego m-ca

ZUS

 • Składki za poprzedni miesiąc na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

 

 

 

7 dzień
każdego m-ca

PDOF

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej

PDOP

 • Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobrany przez płatnika w poprzednim miesiącu
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w miesiącu poprzednim od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust.1 UPDOP, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych

 

10 dzień
każdego m-ca

ZUS

 • Zapłata składek za poprzedni miesiąc na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 

 

 

15 dzień
każdego m-ca

ZUS

 • Zapłata składek za poprzedni miesiąc na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych przez pozostałych płatników (niewymienionych wyżej)

Podatki lokalne

 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

 

 

 

 

 

 

 

 

20 dzień
każdego m-ca

PDOF

 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w miesiącu poprzednim wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w poprzednim miesiącu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Wpłata zaliczki za poprzedni miesiąc na podatek dochodowy przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu lub dzierżawy, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w poprzednim miesiącu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych wg stawki 19%
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni miesiąc z tytułów określonych w art.29, art.30 ust. 1 pkt. 2,4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskanych bez pośrednictwa płatników)

PDOP

 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni miesiąc
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Ryczałt ewidencjonowany

 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni miesiąc

PFRON

 • Zapłata składki na PFRON za poprzedni miesiąc

 

 

 

 

 

25 dzień
każdego m-ca

VAT

 • Zapłata podatku VAT
 • Wpłata zaliczki VAT za poprzedni miesiąc przez podatników rozliczających się kwartalnie na deklaracji VAT-7D
 • Zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w poprzednim miesiącu)
 • Zapłata VAT od usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za poprzedni miesiąc

Akcyza

 • Zapłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc